Gewijzigde procedure voor vergoeding na vordering politie

De procedure om uw vergoeding te ontvangen nadat u door de politie gevorderd werd voor een bloedafname, is gewijzigd. Vanaf heden dient u zelf de ingevulde documenten aan de FOD Justitie te bezorgen

Indien u gerechtelijk gevorderd wordt om bloed af te nemen op vraag van de politie, dient u de documenten die tijdens en na deze interventie ingevuld worden ("Goedkeuring gevorderde prestatie" en PV-bijlagen "Vordering van de geneesheer" en "Kostenstaat geneesheer") zelf aan de FOD justitie te bezorgen. Dit kan via e-mail naar taxatie.brussel@just.fgov.be

LET OP: het is belangrijk dat de naam van de opsteller op de vordering en de goedkeuring dezelfde is (hier vindt u een voorbeeld van een andere regio/wachtpost).

LET OP: u heeft ook recht op een kilometervergoeding voor uw verplaatsing (van en naar het politiekantoor); deze bedraagt € 0,5555 per km. Vergeet dit niet zelf te vermelden op het formulier dat u invult.