Gentse specialisten slaan alarm: “Zorg via dagkliniek wordt de norm, maar zijn huisartsen er klaar voor?”

De Gentse ziekenhuizen evolueren naar steeds meer heelkundige ingrepen via de dagkliniek. De verdere opvolging thuis is daarop nog niet voorbereid. Enkele Gentse specialisten slaan alarm en willen de mening horen van de Gentse huisartsen.

Zorgelijke trend in de VS

In de VS verloopt meer dan 60% van de kleine én ingewikkelde heelkundige ingrepen via dagkliniek. Gedaan met langdurige opnames in gespecialiseerde ziekenhuizen. De eerstelijnszorg moet de verdere opvolging thuis verzekeren maar is daar meestal nog niet op voorbereid.

Het probleem van pijnstilling heeft daardoor onder meer geleid tot een overuse van pijnstillende middelen waaronder vooral opioïden en afgeleiden, met te vaak verslaving als gevolg.

Als het druppelt in de VS, regent het in Gent

Onze Gentse algemene ziekenhuizen volgen met enige achterstand dezelfde evolutie. Meer en meer ingrepen verlopen via dagkliniek. Prof. Dr. Patrick Wouters (diensthoofd anesthesie UZ gent) en Prof. Dr. Marc Coppens (hoofd van het  dagziekenhuis in het UZ Gent) vrezen voor een gelijkaardige evolutie in Europa en slaan alarm.

“We zijn erg bezorgd over deze nazorg en beseffen dat de eerstelijnspartners niet voldoende hiervan op de hoogte zijn en ook niet voorbereid. We zoeken mogelijkheden tot verbetering en klopten aan bij de eerstelijn via het SEL.”

“Uit de literatuur weten we dat het niet alleen een probleem is van adequate opvang van somatische of fysieke klachten of problemen zoals pijnstilling. Er komen ook vaak psychosociale problemen aan de oppervlakte.”

Brede bevraging van dagkliniek, eerstelijnpartners en patiënten

Om niet zomaar lukraak enkele veranderingen door te voeren, werd beslist om de problematiek eerst in kaart te brengen via een brede bevraging van zowel de afdelingen dagkliniek binnen de Gentse ziekenhuizen als de eerstelijnpartners, waaronder huisartsen en paramedici. Ook de patiënten zullen bevraagd worden.

Doe mee!

Vul de bevraging in via onderstaande link. Invullen duurt 5 à 10 minuten.

http://curios.ugent.be/curios2/code/main/survey.php?taskid=999381

Wanneer je belangstelling hebt naar de resultaten van dit onderzoek, gelieve dan je e-mailadres kenbaar te maken aan het SEL via julie@selgent.be