Gebruik eigen verwijsbrief voor een verwijzing naar een Bewegen Op Verwijzing-coach!

Ongetwijfeld ziet ook u regelmatig patiënten waarvan u denkt: ‘deze persoon zou baat hebben bij wat meer beweging’, maar weet u niet altijd hoe u de patiënt hiertoe kan aanzetten? Dan kan Bewegen op Verwijzing (BOV) een oplossing zijn!

Dankzij het BOV-project kunnen mensen door de huisarts doorverwezen worden naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Het is niet zo dat de coach effectief samen met de patiënt gaat bewegen, maar wel dat drempels weggewerkt worden en een realistisch beweegplan opgesteld wordt.

Uit evaluatie leren we dat naar schatting een kwart van de huisartsen binnen de zorgregio Gent actief doorverwijst. Volg hun voorbeeld! De zorgregio Gent is op het vlak van aantal deelnemers de op één na actiefste regio van Vlaanderen. Positief is ook dat het project een heel goed bereik heeft bij mensen met een verhoogde tegemoetkoming (VT). Zij kunnen gebruik maken van het grootste voordeeltarief tijdens consultaties bij de BOV-coach.

Een verwijsbrief van de huisarts volstaat om in aanmerking te komen voor Bewegen op Verwijzing. De online verwijstool blijft beschikbaar ter ondersteuning, maar is niet langer verplicht. Gebruik dus gerust uw eigen verwijsbrieven.

Wat moet er in zo’n generische verwijsbrief staan? (Bron: Domus Medica)

  • Je identificatiegegevens als verwijzer en zeker ook je RIZIV-nummer
  • De identiteit van je patiënt
  • De vermelding dat de patiënt onvoldoende beweegt of te lang stilzit

Let op: omdat niet alle coaches paramedici zijn, mogen geen medische gegevens vermeld worden op de verwijsbrief!

Wanneer de online verwijstool gebruiken? (Bron: Domus Medica)

Heeft je patiënt één of meer chronische aandoeningen of belangrijke risicofactoren én wil je zeker zijn dat meer bewegen veilig kan gebeuren, dan kun je ook steeds de online verwijstool gebruiken. Die geeft aan welke onderzoeken je op voorhand best uitvoert en welke voorzorgen je patiënt en de coach best nemen. De tool print dan ook meteen de verwijsbrief voor de coach uit.

 

“Mijn patiënte gaat nu elke week zwemmen”

Huisarts Lily Willems verwijst geregeld patiënten door naar een Bewegen Op Verwijzing-coach.

“Veel patiënten hebben overgewicht of zijn kortademig. Maar de stap naar een sportclub durven ze niet zetten: te veel spierbundels en wasbordjes. De coach geeft privébegeleiding en helpt je zoeken naar een gepaste vorm van beweging. Dat duwtje in de rug doet wonderen. De laatste patiënte die ik gestuurd heb, wandelt nu elke dag in de buurt en gaat wekelijks zwemmen met twee vriendinnen. Dat zou ze vroeger nooit gedurfd hebben.”

 

Alle lokale informatie m.b.t. BOV (verwijsbrief, lokale prijzen, contactgegevens BOV-coaches, …) kan u vinden via www.bovregiogent.be. Algemene info m.b.t. het project is hier terug te vinden.

Mogen wij u vragen om uw patiënten te stimuleren tot meer beweging, via de hulp van een BOV-coach?

Download hier het BOV-stappenplan, de BOV-folder en de BOV-affiche.
 
Voor vragen over BOV binnen de zorgregio Gent kan u zich wenden tot Gorik Zelderloo (Logo Gezond+) of Eline Beddeleem (LMN Regio Gent).