Extra aanbod psychologen in Gent voor kwetsbare personen

Veel artsen merken een stijging van het aantal patiënten met psychische problemen. In het kader van de Relancemaatregelen Covid19 maakte Stad Gent middelen vrij voor verschillende initiatieven op het vlak van GGZ. Zo worden gedurende 2 jaar 4 gratis psychologen (4VTE) ingezet, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn.

2 van de psychologen zijn al sinds half oktober aan het werk. Vanaf 4 januari 2021 is het team compleet en kunnen ook bewoners van de wijken Nieuw Gent, Ledeberg, Gentbrugge, Brugse Poort, Rooigem en Watersportbaan doorverwezen worden.

De focus ligt op individuele, kortdurende, krachtgerichte trajecten (richtlijn max. 10 sessies per persoon). Er gelden geen vooraf vastgelegde beperkingen met betrekking tot thema’s, problematieken, ernst, of eventuele zorggeschiedenis/zorgplannen. Meer informatie hierover vindt u hier. Men vraagt dit doorverwijsformulier in te vullen en te mailen naar de psycholoog dichtst in uw buurt.