Evoluties eerstelijnszones regio Gent

De eerstelijnsconferentie van februari leidde tot een oproep om eerstelijnszones (ELZ) op te richten. Momenteel wordt er gewerkt aan een aanvraag voor een eerstelijnszone die de volledige stad Gent omvat. Ook in de oostrand van Gent wordt gewerkt aan de vorming van een ELZ.

U hoorde ongetwijfeld van de hervormingsplannen voor de eerste lijn in Vlaanderen met de oprichting van eerstelijnszones (ELZ), die minister Vandeurzen voorstelde in februari 2017. Een eerstelijnszone is een territoriaal afgebakende gebied aangestuurd door een zorgraad, waarin de noden van de populatie van dat gebied gedetecteerd worden en waarbij een intersectorale samenwerking ontstaat tussen lokale besturen, welzijn- en gezondheidsactoren.

Momenteel wordt er gewerkt aan een aanvraag voor een eerstelijnszone die de volledige stad Gent omvat. En ook in de oostrand van Gent wordt gewerkt aan de vorming van een ELZ. De Huisartsenvereniging Gent deed het voorstel om een ELZ Destelbergen-Melle-Merelbeke-Wetteren-Wichelen-Laarne-Lochristi te vormen (samen ongeveer 125.000 inwoners – zie kaartje in bijlage). Momenteel gaan heel wat partners en lokale besturen akkoord met deze geografische afbakening. Wordt dus vervolgd!

Nog even achtergrondinformatie opfrissen? Het LMN Regio Gent schreef in februari een samenvattend artikel over de hervormingen die binnen de eerste lijn zullen plaatsvinden en een artikel over de oproep voor de vorming van eerstelijnszones. Algemene informatie over de reorganisatie van de eerstelijnszorg kan u  vinden op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Heeft u specifieke vragen over de rol van de HVG en de huisartsen binnen de eerstelijnszones, contacteer dan fleur.simillion@hvg.be.