Enquête 'Zwangerschapsdiabetes: screening en follow-up in de eerste lijn'

Vul in minder dan 10 minuten deze enquête in over de screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn.

Deze enquête kadert in een Master-na-Masteropleiding in de Huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven. Het opzet is om de huidige richtlijnen en de implementatie van screening en follow-up van zwangerschapsdiabetes te verbeteren. Elke huisarts komt in aanmerking om deze vragenlijst in te vullen, ook als u hier niet vaak mee in aanraking komt.

We hopen op uw massale deelname zodat deze enquête kan bijdragen aan de consensusmeeting rond screening naar zwangerschapsdiabetes.

Achtergrond

Uit eerdere onderzoeken in de tweede lijn bleek dat er een grote variatie is in screening naar niet- gekende diabetes vroeg in de zwangerschap en naar zwangerschapsdiabetes. We hopen in 2019 tot een nieuwe Vlaamse consensus te komen rond screening naar zwangerschapsdiabetes, mede op basis van een grote Belgische studie rond screening naar zwangerschapsdiabetes (de BEDIP-N studie) die recent werd afgerond. Deze consensusmeeting zal gepland worden met medewerking van de Diabetes Liga, Domus Medica, de Vlaamse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), vroedvrouwen, diabeteseducatoren en diëtisten met als doel om tot uniforme richtlijnen te komen.

Praktisch

Meer uitgebreide informatie en informed consent verklaring vindt u hier.