Enquête: Wat zijn uw ervaringen met de hulpverleningsmodule "Kinderen uit de knel"?

Gamze Ilhan, een masterstudente klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, onderzoekt i.k.v. haar masterproef de effectiviteit van de hulpverleningsmodule "Kinderen uit de Knel". Deze module wordt ingezet wordt als groepstraining bij ouders die in een vechtscheiding verwikkeld zijn en hun kinderen.

Ervaring leert ons dat het verwijzen naar dergelijke ondersteuningsmodules vaak een moeilijke opdracht vormt. Daarom willen wij via dit onderzoek in kaart brengen hoe wij verwijzers hierbij kunnen ondersteunen en de knelpunten hierbij identificeren.  

Wij zijn hiervoor op zoek naar hulpverleners die zelf regelmatig naar deze hulpverleningsmodule verwijzen en die bereid zijn om een online survey in te vullen. Dit neemt ongeveer een half uur in beslag. 

Door hieraan deel te nemen, zullen verwijzers concreter ondersteund kunnen worden bij de moeilijke taak om door te verwijzen naar dergelijke hulpverleningsmodules.   

Deze studie werd geëvalueerd en goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel. Als U vragen heeft of U wenst extra informatie, kan u steeds contact opnemen met de promotor van deze studie: imke.baetens@vub.be.