Enquête: ondersteuning in huisartsenpraktijken in Vlaanderen

In welke mate maakt u gebruik van ondersteuning in uw praktijk? Neem deel aan deze korte enquête met als onderzoeksthema 'Huisartsenpraktijken in Vlaanderen: ondersteuning door praktijkverpleegkundigen'.

Om een beeld te krijgen over de huisartsenpraktijken in heel Vlaanderen en de mate van het gebruik van ondersteuning, wordt uw medewerking gevraagd.

Een gestructureerde vragenlijst is opgesteld en wordt web-based bevraagd. Het invullen van de vragenlijst bedraagt maximum 5 - 10 minuten, via onderstaande link:

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cuwyxH5UaAwBIJn

Uiteraard zal deze masterproef op een deontologisch verantwoorde en wetenschappelijke manier worden uitgevoerd met respect voor de vrijheid van meningsuiting. Goedkeuring van het ethisch comité van het Universitair ziekenhuis van Antwerpen werd reeds verkregen.

Dit onderzoek van de opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen, staat onder leiding van prof. dr. Peter Van Bogaert, prof. dr. Roy Remmen en drs. Evi Matthys. Deze masterproef kadert tevens in de doctoraatsstudie van Mevrouw Matthys: 'De rol van de praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk'.

Meer info of vragen, contacteer Stephanie.DeWever@student.uantwerpen.be.