Enquête: Mantelzorg bij ouderen met dementie

Beste toekomstige collega,
 
Ik ben een 4de Master studente huisartsengeneeskunde en in het kader van mijn masterproef, “Het verschil in (mantel)zorg bij autochtone en allochtone Belgen met dementie. Een kwalitatief onderzoek”, had ik graag deze online vragenlijst laten rondgaan bij huisartsen uit uw regio. 
 
Het gaat om een korte vragenlijst die u beantwoordt voor 1 of 2 (of meer) patienten uit uw database die 65 jaar of ouder zijn en de diagnose hebben van dementie. Ik zoek patienten van allochtone en autochtone origine. De vragenlijst vindt u hier terug en het invullen ervan duurt 5 minuten. 

De gegevens worden volledig anoniem bevraagd en verwerkt. 

Veel dank!

Met vriendelijke groeten
Lucy Vandeputte