Enquête: Invloed van gehoorverlies op het algemeen welzijn van de patiënt

Uw medewerking aan dit interessant onderzoek rond de invloed van gehoorverlies op het algemeen welzijn van de patiënt wordt gevraagd. Het invullen duurt maximaal tien minuten en is volledig anoniem. 

 

 

Achtergrond

Ik ben Charlotte Debackere, laatstejaarsstudente audiologie aan hogeschool Vives Brugge. In kader van mijn eindwerk ‘Invloed van gehoorverlies op het algemeen welzijn van de patiënt’ ben ik op zoek naar huisartsen die willen deelnemen aan een kort enquêteonderzoek.

Bedoeling van dit onderzoek is om de kennis en ervaring van huisartsen over dit onderwerp in kaart te brengen en na te gaan hoe deze kennis toegepast wordt in de praktijk. Op die manier probeer ik na te gaan welke rol de huisarts speelt in detectie, diagnostiek en revalidatie van gehoorverlies alsook waar de kennis eventueel nog kan verruimd worden.

Ik zou het zeer op prijs stellen mocht u aan mijn onderzoek willen deelnemen. U kunt de korte vragenlijst hier terugvinden.

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Charlotte Debackere

Studente audiologie na logopedie