Enquête 'Echografie in de eerstelijnszorg'

In kader van een Manama thesis huisartsgeneeskunde wordt d.m.v. een enquête onderzoek gevoerd naar de visie van de Vlaamse huisartsen over de haalbaarheid van echografie in de eerstelijnszorg. Het doel van deze enquête is informatie verzamelen over het gebruik van echografie in de eerste lijn. Hierover zijn in België echter geen gegevens.

In de bijlage bevindt zich de elektronische enquête waarin zowel de huisartsen die beschikken over een echografietoestel en degene die hier geen ervaring mee hebben bevraagd worden. Er wordt gepolst naar de mogelijke drempels die huisartsen tegenhouden? De mogelijke voor- en nadelen die zij hierbij (zouden kunnen) ondervinden? De meest geschikte indictaties, etc..

Alvast bedankt voor uw medewerking. Heeft u vragen of wenst u meer info over dit onderzoek? Neem dan contact op met katiadauwe@hotmail.com.