Enquête: drempels die Vlaamse huisartsen ervaren bij het doorverwijzen naar een diëtist

Een goede samenwerking tussen huisartsen en diëtisten is niet alleen van belang bij het behandelen van reeds ontwikkelde ziekten. Ook preventief kan voedingsadvies een belangrijke rol spelen.

Deze enquête, die kadert in een bachelorproef omtrent de samenwerking tussen huisartsen en diëtisten, probeert een gedetailleerder beeld te krijgen van de visie van huisartsen omtrent het doorverwijzen naar diëtisten, de relatie tussen voeding en ziekte, preventie…

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen verschillende actoren, waaronder het LMN, gerichter actie ondernemen om de samenwerking tussen huisartsen en diëtisten te verbeteren. Dit in het voordeel van de patiënt.

De gegevens worden op een anonieme manier verzameld en verwerkt.

Op het einde van de enquête kunt u uw e-mailadres opgeven indien u graag op de hoogte gehouden wordt over de resultaten van dit onderzoek.

De enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 

Enquête

Klik hier als u de enquête wenst in te vullen: https://limesurvey.vives.be/surveystudent/index.php/185936?lang=nl 

Meer informatie

Indien u vragen heeft omtrent het onderzoek, kan u terecht bij jolien.jonckheere@student.vives.be (derdejaars studente voedings- en dieetkunde)