Enquête: Digitale communicatie tussen arts en patiënt

Beste collega,

In het kader van mijn master-na-masteropleiding in de huisartsgeneeskunde heb ik een online enquête gemaakt die bij huisartsen peilt naar het officieus gebruik van e-mail of andere webtoepassingen voor communicatie tussen arts en patiënt.

Met behulp van deze vragenlijst wil ik bij huisartsen naast het actueel gebruik ook de heersende percepties rond communicatie via internet in kaart brengen.

Klik hier voor de vragenlijst. Het invullen ervant neemt niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Chris Van Baeten
Promotor: prof. dr. Myriam Deveugele
Co-promotoren: Hanne Creupelandt (UGent) en Ingrid Galle (UGent)