Enquête: Bespreekbaarheid van seksualiteit bij hartfalen patiënten

Hoe gaat u om met gezondheidseducatie betreffende seksualiteit in de zorg bij patiënten met hartfalen? Neem deel aan een korte vragenlijst die peilt naar de kennis, attitude en barrières die ervaren worden door zorgverleners omtrent dit topic.

In het kader van een doctoraal onderzoek onder supervisie van prof. dr. Els Clays, is men op zoek naar medische en paramedische zorgverleners (sociale dienst, ergotherapeut, logistiek assistent, kinesist, diëtist,…) in Vlaanderen die in contact komen met patiënten die lijden aan hartfalen, die willen deelnemen aan deze kwantitatieve studie.

Wenst u deel te nemen aan deze studie? Vul dan de digitale vragenlijst in via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/seksuele_activiteit_bij_hartfalen. Het invullen van de vragenlijst zal 15-20min duren. Wanneer u drukt op de knop ‘volgende (start)’ wordt verondersteld dat u uw akkoord geeft tot deelname aan het onderzoek.

Mogen wij u vragen om deze vragenlijst voor 28 februari 2018 in te vullen? Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Julie Dewever (julie.dewever@Ugent.be). Deze studie werd goedgekeurd door de ethische commissie van UZ Gent.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

In naam van;

Prof. Dr. Els Clays

Els.Clays@UGent.be

+32 9 332 36 16

 

Drs. Anneleen Baert

Anneleen.Baert@UGent.be

+32 9 332 83 52