Eerstelijnszones uit de startblokken

Binnen het werkingsgebied van de HVG zijn twee eerstelijnszones goed uit de startblokken geschoten. De fusiegemeente Gent vormt één eerstelijnszone. De 8 gemeenten aan de oostelijke kant van Gent (Melle, Destelbergen, Merelbeke, Lochristi, Wetteren, Wichelen, Laarne en Wachtebeke) vormen samen de andere eerstelijnszone, Scheldekracht genaamd.

Eerstelijnszones (ELZ) zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. De eerstelijnszones passen in een grotere hervorming van de eerstelijnszorg. De hervorming streeft naar een betere afstemming van gezondheids- en welzijnszorg en optimale samenwerking tussen lokale overheden, zorg- en hulpverleners.

Om de ELZ vorm te geven werd per zone een veranderteam samengesteld: een kleine groep van mensen die overtuigd zijn van de noodzaak tot verandering. Zij nemen de concrete uitwerking van het veranderforum voor hun rekening. Het veranderforum is het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone. Er wordt feedback gegeven op voorstellen van het veranderteam. Het forum bepaalt de inhoudelijke koers van de zone.

De Vlaamse overheid zet transitiecoaches in om het proces van zonevorming en de opstart van de eerstelijnszones te begeleiden.

Meer informatie is te vinden op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Ook de overkoepelende website voor de Vlaamse eerstelijnszones staat sinds kort online! 

 

Eerstelijnszone Gent

Het eerstvolgende veranderforum vindt plaats op 4 oktober 2018 om 20u.  Meer info volgt!

De eerstelijnszone Gent informeert alle betrokken partners via een nieuwsflash. De laatste nieuwsflash kan je hier terugvinden. Via deze link kan je je inschrijven voor deze nieuwsflash.

In het najaar zal een website online komen, te bereiken via www.elzgent.be. Tot zolang de website niet online is, zal deze URL doorlinken naar een tijdelijke webpagina. 

Contact opnemen met de eerstelijnszone Gent kan via info@elzgent.be.

 

Eerstelijnszone Scheldekracht

Het eerstvolgende veranderforum vindt plaats op 4 oktober 2018 om 12u. Meer info volgt! De data van de eerstvolgende veranderfora van de eerstelijnszone Scheldkracht kan u hier terugvinden.

De eerstelijnszone Scheldekracht informeert alle betrokken partners via een nieuwsflash. De laatste nieuwsflash kan je hier terugvinden. Inschrijven op deze nieuwsflash kan hier.

In het najaar zal een website online komen, te bereiken via www.elzscheldekracht.be. Tot zolang de website niet online is, zal deze URL doorlinken naar een tijdelijke webpagina. 

Contact opnemen met de eerstelijnszone Scheldekracht kan viainfo@elzscheldekracht.be.