Eerstelijnszone zkt vertegenwoordiger

Het werkingsgebied van Huisartsenvereniging Gent omvat twee eerstelijnszones: ELZ Gent en ELZ ScheldekrachtVoor de voorlopige Zorgraad - cluster gezondheid - zoeken we (voor beide eerstelijnszones) geëngageerde huisartsen die de Gentse huisartsen willen vertegenwoordigen.

   

  Het functieprofiel voor deze vertegenwoordigers vind je hier. Op het clusteroverleg zal er bepaald worden wie uiteindelijk afgevaardigd wordt naar de (voorlopige) Zorgraad. 

  • Voor ELZ Gent is er een eerste clusteroverleg op donderdag 21 maart om 20u
  • Voor ELZ Scheldekracht is er een veranderforum op donderdag 14 maart om 20u waar er een start wordt gegeven voor alle clusters. Hierbij wordt er heel wat basisinfo meegegeven en nadien volgt er een overleg per cluster (datum nog te bepalen)

  Huisartsen die zich kandidaat willen stellen als vertegenwoordiger voor de (voorlopige) Zorgraad van ELZ Gent of ELZ Scheldekacht of hier meer toelichting bij wensen, kunnen contact opnemen met de coördinator van Huisartsenvereniging Gent, Fleur Simillion. Voor Gent is er intussen een eerste voorstel om 5x/jaar een zorgraad te organiseren.
   

  Achtergrond

  De eerste lijn is in verandering; er wordt volop werk gemaakt van de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Hierbij wordt er, mede met de oprichting van de eerstelijnszones (ELZ), ingezet op een integrale, multidisciplinaire en toegankelijke zorg waarbij de patiënt centraal staat

  Elke eerstelijnszone zal aangestuurd worden door een (voorlopige) Zorgraad die is ingedeeld in vier ‘clusters’:

  • lokale besturen
  • gezondheid
  • welzijn
  • vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag (de burger)

  De leden van de voorlopige Zorgraad engageren zich om deel te nemen aan deze raad vanuit het streven het collectieve belang van de bevolking van de eerstelijnszone te dienen. De zorgraden realiseren en versterken de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag en erkende verenigingen van mantelzorgers en gebruikers. Dit met als doel te evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag. Het is aan de voorlopige Zorgraad om, binnen het kader dat door de Vlaamse overheid wordt bepaald, inhoudelijke werkterreinen af te bakenen, doelstellingen te formuleren en actieplannen te bespreken, goed te keuren en te monitoren. In alle geval is een meerderheid vanuit elke cluster (cf. supra) nodig voor rechtsgeldige beslissingen.

  Meer informatie over de samenstelling van de voorlopige Zorgraden vind je hier
   

  "De kans die we nu van de overheid krijgen, is een unicum"

  Kristof Galle, huisarts te Oostakker en lid van het veranderteam van ELZ Scheldekracht, getuigt: 

  “Als zelfstandige zijn we gewoon om heel concreet te werken, we willen oorzaak en gevolg, we willen actie en reactie, we willen snel en efficiënt werk zien. […] Ook ik ben gewend om te werken vanuit meer concrete doelstellingen, maar voel weliswaar bij mijn dagelijks werk  dikwijls het gebrek om tot in de diepte te kunnen gaan. De kans die we nu van de overheid krijgen is een unicum. We krijgen een 'white paper' en dus de volledige vrijheid om te doen wat we willen veranderd zien. 

  En dat is nu net mijn belangrijkste drijfveer. Al altijd zijn we binnen de eerste lijn onvoldoende gestructureerd, werken we elk vanuit de eigen discipline heel hard maar zeker niet altijd 'efficiënt'. Er zijn veel dingen die we anders kunnen doen, anders kunnen organiseren, uit handen kunnen geven, maar dit gebeurt niet, omdat we onvoldoende kunnen steunen op een breed gedragen netwerk waarmee we kunnen samenwerken en het werk kunnen verdelen, misschien deels ingegeven door gebrek aan vertrouwen en schrik voor concurrentie. Binnen de eerstelijnszone moeten we onszelf zien als pioniers voor de toekomst, als belangrijke schakels voor de persoon met een zorgnood.” 

   

  Wens je op de hoogte te zijn van het nieuws betreffende de eerstelijnszone waar je als huisarts in gevestigd bent? Schrijf je dan nu in op de nieuwsbrief:

  • ELZ Gent: klik hier om je in te schrijven
  • ELZ Scheldekracht: klik hier om je in te schrijven