Echtscheidingen en partnergeweld: hulpmiddelen voor de huisarts

Partnergeweld of echtscheidingen: als huisarts sta je er soms plots middenin. Je hebt het gevoel niet over de juiste kennis te beschikken. Hoe blijf je neutraal? Waar moet je terecht met je bezorgdheden over de kinderen? Er zijn organisaties en hulpmiddelen die jou wegwijs maken in dit mijnenveld. We lijsten er hieronder enkele op.

Rondetafelgesprek

In november 2019 organiseerden we een rondetafelgesprek over conflictueuze echtscheidingen en de positie van de huisarts. We brachten in kaart welke vragen er leven bij huisartsen, en op welke expertise huisartsen nu al een beroep kunnen doen. Er waren mensen van CAW Oost-Vlaanderen, vzw Een Nieuw Gezin en een doctoraatsstudente van de VUB aanwezig. Het CAW Oost-Vlaanderen engageert zich om nu een aanbod uit te werken voor (Gentse) huisartsen.

Momenteel is er al veel informatie te vinden die nuttig is voor huisartsen. Hieronder brengen we het huidige aanbod beknopt in kaart.

Vzw Een Nieuw Gezin: vorming voor LOK-groepen

Vzw Een nieuw Gezin biedt een uiteenzetting aan om huisartsen duidelijk te maken wat scheiding met mensen doet, én wat er juridisch van artsen kan verwacht worden.

Deze vorming kan aangevraagd worden via Domus Medica: https://domusmedica.be/vorming/vorming-voor-lokale-kwaliteitsgroepen/een-nieuw-samengesteld-gezin-een-gezin-als-geen-ander

Meldcode partnergeweld van de Orde

De Orde der Artsen stelde samen met het kabinet van Zuhal Demir (voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen) een meldcode op rond partnergeweld: https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/meldcodes-vrouwelijke-genitale-verminking-partnergeweld-en-seksueel-geweld

De scheidingskoffer

De scheidingskoffer.be is een online wegwijzer rond echtscheiding. Heel laagdrempelig, maar wel volledig. Dit project van de Arteveldehogeschool maakt de beschikbare hulpbronnen voor gezinnen naar aanleiding van een relatiebreuk toegankelijk.

Nuttige tips:

  • Het gebeurt dat er door één van de partijen in het conflict klacht wordt ingediend tegen een huisarts, bij de Orde der Artsen. Wees hierop voorbereid. Wordt er bij een scheiding van jou gevraagd om een brief of een attest op te stellen, en vrees je dat dit door één van de partijen tegen jou gebruikt zal worden? Doe vooraf al melding bij de Orde der Geneesheren.
  • Beschrijf in je attesten objectief de fysieke en psychische letsels die tijdens het onderzoek of het gesprek naar boven komen, niet dat een bepaalde dader die heeft veroorzaakt.
  • Na een echtscheiding mag je er als arts voor kiezen de huisarts te blijven van één van de partijen (en dus de andere partij te weigeren).
  • Communiceer eerst met beide ouders alvorens je contact opneemt met andere diensten (CAW, CLB-arts, bemiddelaar, relatietherapeut…).

Dit zijn 2 goede websites:

  • www.kinderenuitdeknel.be: ontwikkeld door het CAW. Bevat informatie en inschrijfmogelijkheid voor een therapeutisch groepsprogramma voor gezinnen die vastgelopen zijn in een scheiding.
  • www.schipaanpak.nl: Nederlandse site, gemaakt door therapeuten over een beproefde methode bij echtscheidingen en relatieproblemen.

Boekentip:

M. Goyens, Eerst hulp bij je nieuwe gezin. Tielt, Lannoo, 2017.