Met het computersysteem MediPrima kunnen huisartsen automatisch uitbetaald worden voor prestaties bij patiënten die onwettig in ons land verblijven, en via het OCMW een beroep doen op de procedure ‘dringende medische hulp’.

MediPrima wordt geïntegreerd in het EMD. Daardoor moet de huisarts niet langer zoeken tot welk OCMW hij zich moet richten om betaald te worden. In de gegevensbank van MediPrima kan de arts zien welke beslissing het OCMW genomen heeft in verband met de patiënt, en hoeveel de tussenkomst van de Staat bedraagt. Ook belangrijk: MediPrima reikt een betaalverbintenis aan.

MediPrima is al een aantal jaren beschikbaar in ziekenhuizen. “Het systeem zal nu worden uitgetest met proefprojecten in Halle, Kortrijk en Charleroi”, zegt Alexandre Lesiw, directeur van de FOD Maatschappelijke integratie. “In Halle en Kortrijk werken we samen met Corilus, in Charleroi met Epicure. Nog deze maand gaan we met de andere softwarefabrikanten samenzitten.” Als de proefprojecten succesvol blijken, kunnen alle huisartsen van MediPrima gebruikmaken.

e-Learning

De FOD Maatschappelijke integratie heeft meegewerkt aan een e-learningpakket voor het gebruik van MediPrima. Als alles loopt zoals voorzien, zal het pakket tegen het einde van deze week beschikbaar zijn op het platform voor e-learning van het Riziv. Accreditering is aangevraagd.