Dringende medische hulp voor EU-burgers

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de uitsluiting van dringende medische hulp voor EU-burgers (en hun familieleden). Dit betekent dat de OCMW's EU-burgers en hun familieleden niet meer mogen uitsluiten van dringende medische hulp tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf. Mits de voorwaarden volgens artikel 57, 2 OCMW-wet en KB van 12/12/1996 vervuld zijn. 

Hier past het OCMW Gent het systeem van de medische kaart toe, identiek aan de toepassing zoals bij illegalen. Alle informatie is te vinden via deze link op de website van het Kruispunt.