Deelnemers gezocht voor onderzoek omtrent meldingsplicht van infectieziekten

Het Agentschap Zorg & Gezondheid wenst een onderzoek uit te voeren bij haar partners (huisartsen, arts-specialisten, klinisch biologen, microbiologen, CLB-artsen, …) i.v.m. de meldingsplicht van infectieziekten.  U ontvangt een vergoeding voor het deelnemen aan een korte bevraging.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor de maatregelen die dienen genomen te worden om infectieziekten te voorkomen of verdere verspreiding in te dijken.

Een korte online bevraging zal worden opgesteld om na te gaan hoe de partners denken over de werking, samenwerking en opvolging van meldingen van infectieziekten. Zijn er volgens de partners knelpunten of tekortkomingen? Hoe kan het Agentschap de samenwerking optimaliseren?

Deelname aan de korte online bevraging zal worden vergoed via een incentive van 35€.

Onze onderzoekspartner GFK Belgium zal steekproefsgewijs onze partners uitnodigen voor het onderzoek (telefonisch of per email). De informatie die onze partners verschaffen zal volledig anoniem en met de grootste discretie behandeld worden in overeenstemming met de wet op de privacy. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk. Alle resultaten worden anoniem verwerkt om te komen tot een globaal rapport, waarvan de belangrijkste resultaten tevens gecommuniceerd worden naar de partners via de nieuwsbrief Zorg en Gezondheid.

Bent u bereid mee te werken aan dit onderzoek? Gelieve uw naam, telefoonnummer en adres te mailen naar Annelies.Vandamme@zorg-en-gezondheid.be vóór 20 februari.