De huisarts een rol in de mondzorg?

In het kader van een masterproef wordt een bevraging gedaan naar de rol van de huisarts in tand- en mondzorg. Het doel van deze enquête is een beeld te verkrijgen van de mening van de Vlaamse huisartsen omtrent de mondzorg en hun specifieke rol hierin. Het is een onderzoek om te zien waar de opleiding arts volstaat voor deze thematiek en waar er nog verbeteringen mogelijk zijn.

De bevraging gebeurt op volledig anonieme basis. Deze enquête duurt maximaal 10 minuten: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/4899/lang-nl.

Bedankt voor jullie medewerking!

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met studente Kyra Van Lent