Corona Update 6 maart: reisgeschiedenis minder doorslaggevend in gevalsdefinitie

Het einde van de werkweek bracht een gewijzigde gevalsdefinitie, alsook richtlijnen voor CRA's en een afsprakenkader vanuit de HVG.

Gevalsdefinitie gewijzigd

De gevalsdefinitie van een verdacht geval is gewijzigd. 'Nauw contact' met een bevestigd geval in combinatie met symptomen wordt nu beschouwd als een waarschijnlijk geval en komt dus niet meer voor in de definitie. De risicogebieden in Italië zijn uitgebreid en de definitie omsluit nu ook alle ernstige luchtweginfecties die een ziekenhuisopname vereisen (zonder aanwijzingen voor een bacteriële infectie), ongeacht de reisgeschiedenis. Nu de verspreiding van het aantal besmettingen toeneemt, wordt reisgeschiedenis minder doorslaggevend.

Dit is de huidige definitie:

Elke persoon met:

koorts + klinische symptomen van luchtweginfectie (hoest of ademhalingsmoeilijkheden)

EN

hetzij een reisgeschiedenis in de 14 dagen voor het begin van de ziekte naar een land/regio met wijdverspreide transmissie:

  • China
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • Italië: Noord-Italië (regio’s van Lombardije, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Ligurië, Trentino Zuid-Tirol, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta) en de regio van Marche

OF

Elke persoon met

klinische symptomen van een ernstige acute luchtweginfectie en/of klinisch of radiologisch bewijs van longontsteking, die een ziekenhuisopname vereist, indien er geen aanwijzingen zijn van een bacteriële infectie.

Richtlijnen voor CRA's

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgde ons richtlijnen voor CRA's over het coronavirus.

Het betreft voornamelijk:

  • Algemene voorzorgsmaatregelen: desinfectering, beschermingsmiddelen…
  • Hoest- en niesetiquette
  • Zieke bezoekers en ziek personeel

Lees de richtlijnen hier.

Afsprakenkader HVG

We stelden een algemeen afsprakenkader met richtlijnen op, waarin je de essentie vindt van wat je als Gentse huisarts moet weten. Dit document zal telkens aangepast worden aan de nieuwste richtlijnen. Het noodplan dat vermeld wordt in het afsprakenplan, zal maandag voorgesteld worden op de infoavond van het UZ waarvoor u zich nog steeds kan inschrijven.

Lees hier het afsprakenkader met richtlijnen voor Gentse huisartsen.