Corona Update 22 maart: de belangrijkste informatie voor je praktijk op een rij

In deze Corona Update bundelen we de belangrijkste informatie voor de praktijkwerking.

Triage, procedures en protocollen

  • Wat met overlijdens? De procedure van Sciensano is aangevuld met informatie over het invullen van het overlijdensattest. De arts kruist 'ja' aan op strook A bij rubrieken ‘bezwaar tegen schenking lichaam’ en ‘bezwaar tegen vervoer zonder kist’ bij het overlijden van een bevestigd geval of bij een klinisch vermoeden. Indien het gaat om een overlijden buiten het ziekenhuis moet er ook gespecifieerd worden dat het gaat om een (mogelijk) overlijden aan COVID-19.

Medicatie

We herhalen onze oproep om geen antibiotica (azithromycine) of hydroxychloroquine voor te schrijven ter preventie of thuisbehandeling van COVID-19.

Hygiëne

  • Probeer elke patiënt te informeren over de te nemen hygiënische maatregelen. Sommige praktijken geven deze informatie systematisch mee bij elk contact met de patiënt. Bijvoorbeeld bij elk consult, als standaardbijlage per mail of bevestigd op papier aan een voorschrift. Ook op de wachtpost zal deze informatie systematisch met de patiënt worden meegegeven. 
  • We krijgen veel vragen over het gebruik van maskers in de dagelijkse praktijk. We wensen te benadrukken om géén maskers met uitademventiel te gebruiken indien u zelf mogelijke symptomen zou vertonen. 

Monitoring en ondersteuning

  • Afgelopen vrijdag is er een monitoringssysteem gelanceerd om de strijd tegen COVID-19 in kaart te brengen. Op dit moment hebben huisartsenpraktijken, rusthuizen, triageposten en apotheken de mogelijkheid om hun zorg in kaart te brengen. Dit monitoringsysteem genereert dagelijkse statusrapporten voor de verschillende beleidsniveaus. Er wordt gevraagd dat elke dag één verantwoordelijke per praktijk het formulier (duurt slechts enkele minuten) invult via een document in uw EMD. Het document doorsturen kan vanuit een willekeurig dossier, ook dat van een testpatient. 
  • Stad Gent bundelt alle hulpvragen tijdens de coronacrisis. Heeft een patiënt hulp nodig met boodschappen doen of nood aan sociaal contact? Dan kan een vrijwilliger misschien helpen. U of uw patiënt kan bellen naar Gentinfo (09 210 10 10), mailen naar vrijwilligerspunt@stad.gent of dit formulier invullen.
  • We verwachten de komende weken een toenemende vraag naar dringende thuiszorg, onder andere vanuit de ziekenhuizen. Om dit zo optimaal mogelijk te organiseren, besliste eerstelijnszone Gent om over alle organisaties heen een uniforme aanpak voor aanmelding van dringende thuiszorg te hanteren. Wanneer patiënten niet in de mogelijkheid zijn zelf hun thuiszorg te organiseren, kunnen zowel ziekenhuizen, eerstelijnsprofessionals als burgers zelf, 24u/24u contact opnemen met 2 bestaande zorgcentrales: I-mens 078/15 25 35 (bij voorkeur aanmelden van leden van liberale, neutrale, onafhankelijke en socialistische mutualiteiten) en De Zorglijn 078/152 152 (CM, Familiehulp, Familiezorg O.-Vl., Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen en Thuiszorgwinkels GOED). Ook patiënten zonder mutualiteit kunnen op beide centrales aangemeld worden.

Ophalen beschermingsmateriaal

  • Er zijn meldingen geweest van vervallen gedoneerd beschermmateriaal afkomstig uit het afhaalpunt in de wachtpost van Gentbrugge. Wij kijken dit binnenkort na. We vragen met aandrang om zelf ook eerst na te gaan of uw materiaal nog bruikbaar is. 
  • Beschermbrillen: we hebben er slechts enkele en deze worden prioritair gebruikt op het triagecentrum en op de wachtpost. U kunt geen beschermbrillen ophalen op de wachtpost van Gentbrugge. 
  • Vrijdag werd door stad Gent een ophaalpunt geopend voor beschermend materiaal voor andere zorgverleners zoals verpleegkundigen. Het ophaalpunt bevindt zich op de Vliegtuiglaan 5, 9000 Gent. Men kan er chirurgische maskers, handschoenen en schorten krijgen. Eerstdaags zal door het LMN gecommuniceerd worden welke zorgverleners prioriteit krijgen bij het verdelen van dit beschermingsmateriaal. Huisartsen dienen bij voorkeur materiaal op te halen op het inzamelpunt van de HVG in Gentbrugge.