Corona Update 10 maart: bijgewerkt afsprakenplan

Na intern overleg en overleg met onze partners in het UZ, is er een aangepast afsprakenplan.

Deze zaken zijn nieuw:

  • Gebruik op dit moment enkel bij hoog-risico patiënten beschermingsmateriaal. Oogbescherming is even belangrijk als een mondmasker. ‘Goggles’ (zie afbeelding afsprakenplan) bieden effectieve bescherming, bij gebrek hieraan kunt u ook een gewone veiligheidsbril gebruiken maar weet dat deze geen 100% bescherming biedt. Doe beschermingsmateriaal aan vooraleer u binnengaat bij de patiënt, doe uw beschermingsmateriaal buiten uit en stop alles in een plastic zak. U kunt de patiënt vragen deze dan binnen te nemen en bij het huisvuil te doen.
  • De polikliniek longziekten van het UZ Gent vraagt om patiënten die bij hen gekend zijn en acute respiratoire klachten hebben, niet te laten instromen via de polikliniek maar eerst telefonisch contact te laten opnemen voor overleg.
  • Probeer routinecontroles bij patiënten die verblijven in een WZC zoveel mogelijk uit te stellen, en bezorg voorschriften op een andere manier door ze bvb. te deponeren in de brievenbus.
  • Neem stagiairs niet mee op huisbezoek. Elke bijkomende persoon op huisbezoek is een extra persoon die mogelijks een infectie kan meenemen. Stagiairs worden op die manier ook niet nodeloos blootgesteld aan risico’s, en er worden geen beschermingsmiddelen verspild.

Download hier het meest recente afsprakenplan.

Handige affiche om patiënten aan de deur te houden

We maakten een handige affiche om aan de buitendeur van je praktijk te hangen.

De affiche maant verdachte patiënten aan om telefonisch contact met je op te nemen en de wachtzaal niet te betreden.

Voor onze CRA’s: richtlijnen Zorg en Gezondheid voor de WZC’s

Lees hier de laatste richtlijnen over het beleid in de WZC’s.

Infoavond UZ Gent

Niet iedereen kon er bij zijn op de druk bijgewoonde infoavond voor artsen van het UZ Gent (en misschien was dat om epidemiologische redenen maar goed ook).

Je kan alle presentaties in videovorm bekijken op deze webpagina.