Communicatieproblemen? Zeg het met een tolk!

Vanaf nu kan u zich laten bijstaan door een sociaal tolk als de communicatie met een anderstalige patiënt moeilijk verloopt. De HVG heeft namelijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stad Gent om een 40-tal tolkuren gratis ter beschikking te stellen van de Gentse huisartsen.  


Enkele redenen om een professionele sociaal tolk ter plaatse aan te vragen:

  • Gericht vragen stellen en duidelijk antwoord krijgen in het kader van een goede diagnose.
  • Bespreken van het medicatieschema.
  • Het voeren van een slechtnieuwsgesprek.
  • Je  hebt een vermoeden dat er meer aan de hand is dan wat de patiënt je vertelt in het bijzijn van de partner of familie die tolkt.

De sociaal tolk is gebonden aan een deontologische code (neutraliteit, beroepsgeheim, volledigheid)

Neem contact op met Tolk- en vertaalservice Gent en je krijgt meer info over hun aanbod en hoe je een tolk kan aanvragen.

Tel 09 235 29 63

9u – 12u en 14u - 16u

Website: www.tvgent.be
Mail: info@tvgent.be

 

Wat met een onverwacht gesprek?

Wanneer je communicatie met je anderstalige patiënt niet vlot verloopt, kan je ook beroep doen op de Vlaamse Tolkentelefoon Ba-bel. Deze service is gratis en ideaal voor onverwachte en/of korte gesprekken.

Contact: 02 208 06 11

Elke werkdag van 8u45 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00.
Buiten de schoolvakanties van 17u00 tot 19u00 op maandag, dinsdag en donderdag.