Btw-vrijstelling voor medische handelingen met therapeutisch doel

Op 1 januari 2022 wijzigde de btw-wetgeving voor medische prestaties. Vanaf dan geldt een btw-plicht van 21% voor alle niet-therapeutische behandelingen. Enkel diensten van medische verzorging mét een therapeutisch doel, worden van deze btw vrijgesteld. In deze omzendbrief van 22 december 2021 wordt de nieuwe wetgeving verduidelijkt en toegelicht. Een antwoord op de meest gestelde vragen vind je hier.

Onder ‘medische verzorging’ verstaat men diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben. De vrijstelling is ook van toepassing op medische diensten met als doel de bescherming, met inbegrip van behoud of herstel, van de gezondheid van de mens. De vrijstelling van btw voor medische verzorging is beperkt tot handelingen die een therapeutisch doel hebben. 

Het is de medische beroepsbeoefenaar die de hoofdhandeling uitvoert die in eer en geweten oordeelt of een medische behandeling een therapeutisch doel dient. Hierbij is het van geen belang of deze onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar (zoals bv. een huisarts in opleiding). 

Om te bepalen of een medische handeling therapeutisch is, zal het doel en het oogmerk van de ingreep of behandeling bepalend zijn. Voorbeelden van medische handelingen met therapeutisch doel zijn preventiemaatregelen zoals vaccinatie, immunisering en testen (screening), periodieke medische controle door de behandelende arts, enzovoort. Voorbeelden van medische handelingen zonder therapeutisch doel (en aldus niet vrijgesteld van btw) zijn medische onderzoeken voor het krijgen van een attest/i.k.v. het sluiten van een levensverzekering of hypothecair krediet, enzovoort.

Op 18 januari en 27 januari organiseert Domus Medica een webinar over de btw-vrijstelling vanaf 1 januari 2022. Na een algemene toelichting zullen de concrete wijzigingen uiteengezet worden. Verder wordt meegedeeld wat je nu juist in orde dient te maken. Dit alles aan de hand van enkele concrete voorbeelden. Uiteraard is er ruimte voor vragen. De sprekers tijdens deze webinar zijn Evy Maurits van SBB Accountans & Adviseurs en Sofie Croenen en Anne-Sophie Penasse van SBB. 

Bron en meer info: https://www.domusmedica.be/actueel/btw-vrijstelling-medische-handelingen