Boot voor opvang van vluchtelingen is geopend: nuttige info voor huisartsen

Het opvangcentrum in de pontonboot Reno verwelkomde op 6 februari 2020 de eerste bewoners. Hieronder lees je wat er gebeurt wanneer een bewoner de hulp van een huisarts nodig heeft.

Medisch personeel

Het centrum heeft een medisch team van 3 verpleegkundigen, die zullen samenwerken met huisarts dr. Leen De Wit. Zij is drie halve dagen per week aanwezig in het centrum om consultaties te doen. Er is 24/7 onthaalpersoneel aanwezig in het centrum. Het medische team is enkel aanwezig op weekdagen.

Wachtdienst

Indien er zich een medisch probleem voordoet met één van de bewoners tijdens de weekwacht (Gent Noord) of de weekendwacht zal het onthaalpersoneel beslissen of er een huisarts van wacht moet gebeld worden via het centraal oproepnummer 1733.

Er zal zoveel mogelijk geprobeerd worden de patiënt zelf naar de wachtpost te laten komen, indien de toestand van de patiënt het toelaat, anders zal er een huisbezoek aangevraagd worden.

Betaling: teken steeds het requisitorium

Bij een consultatie op de wachtpost:

Het onthaalpersoneel van de Renoboot geeft een ingevuld requisitorium mee aan de patiënt voor de huisarts. De huisarts tekent het requisitorium en stuurt dit samen met het getuigschrift en een afgedrukt verslag op naar het factuuradres ten aanzien van de medische dienst:

Renoboot

Tav. Medische dienst

Rigakaai 41

9000 Gent

Voor een vlotte en snelle afhandeling van de betaling is het dus belangrijk het requisitorium bij het getuigschrift te voegen.

Bij een huisbezoek op de Renoboot:

Het onthaalpersoneel van de Renoboot vult het requisitorium in en laat dit tekenen door de arts. De arts laat zelf een getuigschrift en een kort geschreven verslag achter, hierna zorgt de medische dienst ervoor dat de factuur wordt betaald via de boekhouding. Dit korte verslag op papier mag beknopt zijn want dat is voor de verpleging die op maandag toekomt.

Verslag in Mediris

De patiëntenverslagen in Mediris dienen afgewerkt en verstuurd te worden naar dokter Leen De Wit.

Nog vragen op opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat deze gerust weten aan de wachtverantwoordelijke op de wachtpost of stuur een mail naar de wachtpostcoördinator Ann Bonte (ann.bonte@hvg.be). We overleggen dan rechtstreeks met de Renoboot.