Bewegen op verwijzing

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’.

Dagelijks bewegen. Soms denken we er te weinig tijd voor te hebben of is simpelweg de goesting er niet. Beperkte (financiële) kansen verhogen de drempel nog meer. Maar wat als je gezondheid eronder lijdt?

BOV?

Doel van het project? De ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen.

In overleg met de BOV-coach krijgt de patiënt een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.

De coaching kan zowel individueel als in groep. Met een verwijsbrief van de huisarts heeft elke deelnemer recht op maximaal 7 uur BOV-coaching. De BOV-coach informeert de huisarts over het beweegplan van de deelnemers en de resultaten die hieruit volgen.

Lees hier het persbericht.

De BOV-coach

Een BOV-coach moet aan een aantal competenties voldoen. Meerdere opleidingen die al sterk gelinkt zijn aan het competentieprofiel zullen weerhouden worden. Op basis van het competentieprofiel en de vooropleiding wordt, in samenspraak met de opleidingsinstituten, nagegaan welke kennis en vaardigheden nog verder aangescherpt moeten worden. Daarvoor moet de BOV-coach een opleiding op maat volgen bij het VIGeZ. In juli is er zekerheid over welke vooropleidingen dit zullen zijn. De opleidingen die nu bevraagd worden, zijn: Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master Revalidatie-wetenschappen en Kinesitherapie, Bachelor Sport en Beweging, Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie.

Meer informatie over het profiel van de BOV-coach vindt u hier. De BOV-coach kan als zelfstandige (al dan niet in bijberoep) of in dienstverband tewerkgesteld worden.

De consultaties bij de BOV-coach worden terugbetaald. Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse overheid betaalt de deelnemer slechts 20 euro in plaats van 60 euro voor een consultatie van een uur. Heeft de deelnemer recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt hij/zij slechts 4 euro uit eigen zak. Consultaties in groep zijn goedkoper.

BOV in de zorgregio Gent

Bewegen op Verwijzing vertrekt vanuit een lokaal intersectoraal netwerk waarin partners uit verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn: lokale besturen, huisartsenkring, gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders van laagdrempelig beweegaanbod, organisaties die kwetsbare groepen bereiken, Logo, enz.

In de regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke werkt het LMN Regio Gent samen met verschillende partners een projectplan uit. Tegen 31 december 2016 wordt een BOV-aanvraag ingediend. Stapsgewijs wensen we BOV te implementeren in deze regio.

 

Wenst u mee te werken aan het BOV-project in de regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke of heeft u daarover vragen? Neem dan zeker contact op met Eline Beddeleem (eline.beddeleem@hvg.be).

Kent u personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de functie van BOV-coach? Stuur hen gerust deze oproep door.

 

Meer informatie over BOV te vinden op www.bewegenopverwijzing.be