Bevraging over 'Werk en psychische klachten'

De huisarts speelt een cruciale rol in het detecteren, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten die zich manifesteren op het werk. KU Leuven, LUCAS (het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy) organiseert in opdracht van het RIZIV een onderzoek over de visie van huisartsen op de relatie tussen werk en psychische klachten.

Om huisartsen te ondersteunen bij het voorkomen van langdurige uitval als gevolg van dergelijke klachten, wenst de Dienst voor Uitkeringen van het RIZIV de visie van de huisartsen te kennen. Hiertoe gaf de dienst aan de KU Leuven, LUCAS (het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy) de opdracht om een bevraging te organiseren. 

Voor de bevraging wordt uw medewerking gevraagd. Via de link https://werk-en-psychische-klachten.questionpro.com komt u terecht op een vragenlijst  Dit onderzoek zal op termijn leiden tot een vorming op maat voor huisartsen over dit thema.

Bedankt voor uw medewerking. Bij vragen kunt u contact opnemen via mail: inge.neyens@med.kuleuven.be of telefonisch: 016 37 63 19.