Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 53- en 54-jarigen

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. Dit jaar zal de doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker met twee geboortejaren uitgebreid worden.

Hiermee wordt er opnieuw een stap gezet om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen die een vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker vanaf 50 jaar aanbevelen. Concreet krijgen alle 53- en 54-jarigen die in aanmerking komen (die dus geen test via de huisarts hebben laten uitvoeren in de afgelopen twee jaar of een coloscopie hebben gehad in de afgelopen 10 jaar) dit jaar nog een uitnodiging met een gratis afnameset. Vanaf 1 januari 2019 zal de nieuwe groep 53-jarigen hun uitnodiging ontvangen volgens het traditionele uitnodigingssysteem. Iedereen die dan voor de eerste maal in aanmerking komt voor dit bevolkingsonderzoek zal dan de uitnodiging ontvangen rond hun verjaardag.

Hoe vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker implementeren in de huisartsenpraktijk?

De huisarts (of eerstelijnswerker) heeft als vertrouwenspersoon een cruciale rol in het adviseren van 50- t.e.m. 74-jarigen om zich te laten screenen op dikkedarmkanker. De huisarts raadt patiënten van 50 t.e.m. 52 jaar (die momenteel nog niet uitgenodigd worden door het Vlaamse bevolkingsonderzoek) een FIT aan (via labo van de huisarts, niet gratis) en informeert deze leeftijdsgroep over het bevolkingsonderzoek waarvoor zij vanaf 55 jaar in aanmerking komen. Voor alle 55- t.e.m. 74-jarigen bestaat de rol van de huisarts erin om te informeren over het algemeen Vlaamse bevolkingsonderzoek. Huisartsen zijn daarvoor ook voldoende op de hoogte van de werking van dit programma en kunnen zo de patiënt helpen bij de geïnformeerde motivatie (onder meer over de voor- en nadelen, risico’s vervolgonderzoek). Tot slot krijgen personen met een verhoogd risico ook het correcte advies voor screening en opvolging.

Bij een afwijkende FIT is het belangrijk te adviseren om hieraan correcte follow-up te geven, namelijk een volledige coloscopie. Ook hierin heeft de huisarts een belangrijke adviserende rol. Aan u als GMD-arts vraagt men deze screening mee te ondersteunen en gepast gevolg te geven aan afwijkende uitslagen. Op de website van Domus Medica kan men terecht voor specifieke materialen via het dossier over ‘dikkedarmkankerscreening’, zoals onder andere een patiëntenfolder en informatie over het bevolkingsonderzoek.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.

Stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be

Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker