Behandeling van prikkelbare darm syndroom: hoe kan het beter?

Laatstejaarsstudent Voedings- en Dieetkunde Leen Haegemans (Thomas More Hogeschool) heeft een missie: ze wil de behandeling van prikkelbare darm syndroom verbeteren.

Behandeling en doorverwijzing gebrekkig

Dankzij literatuurstudie en persoonlijke ervaringen weet ze dat de behandeling en eventueel noodzakelijke doorverwijzing van de huisarts naar een andere hulpverlener zeer gebrekkig kunnen zijn.

Daarom wil ze in haar bacheloronderzoek, dat ze samen met twee medestudenten uitvoert, een zicht krijgen op hoe u dit aanpakt.

Bevraging

Leen en co stelden een enquête op die peilt naar:

  • De behandeling van de huisartsen (met vooral aandacht voor het voedingsaspect van de behandeling)
  • De frequentie waarop doorverwezen wordt naar andere zorgverleners (zoals de diëtist maar ook de kinesist, psycholoog, gastro-enteroloog)
  • De nood aan een hulpmiddel om hun behandeling te verbeteren.

Uit de resultaten zullen deze jonge onderzoekers kunnen afleiden of er hulpmiddelen zijn die de huisartsen zouden kunnen gebruiken om de behandeling te verbeteren.

Die hulpmiddelen willen ze natuurlijk ook graag zelf ontwikkelen!

Heb je even 10 minuten?

U kan de enquête invullen via volgende link: https://www.survio.com/survey/d/B5D9T9F5O1G9E9J5O 

Het invullen zal maximum 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.