Alles wat je moet weten over testing in WZCa (geüpdatet op 20/04/2020)

Dagelijks versturen wij u een mail met alle noodzakelijke info voor huisartsen over de corona-crisis. Op deze site publiceren we een selectie uit die mails op een thematische manier. Hieronder bundelen we de informatie over staalnames en WZCa.

Waar en hoe veel wordt getest?

 • Het is de ambitie van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid om alle WZC te testen. De WZC die aan de beurt zijn, krijgen testmateriaal voor al hun patiënten of voor een deel ervan en/of voor al hun personeel. Lees hier meer over de volgorde en de methodiek die wordt gehanteerd bij het leveren van testmateriaal aan de WZC.

 • Voor de WZC die niet onmiddellijk beleverd worden door Zorg en Gezondheid, is er testmateriaal vrijgemaakt dat wordt beleverd vanuit het Gentse triagecentrum: 5 per afdeling. Voor de definitie van een afdeling wordt vooral gekeken naar het inzetten van zorgpersoneel eerder dan naar bijvoorbeeld een gang of een vleugel.

Type tests: nasopharyngeaal én oro-pharyngeale staalcollectie

 • Testkits geleverd door de overheid: nasopharyngeale afname

Het materiaal dat geleverd werd door de overheid blijkt in het merendeel van de gevallen een testkit met dikke tip i.p.v. een dunne bedoeld voor de nasopharyngeale afname. De procedure die ze erbij geven is er één voor nasopharyngeale afname. In sommige gevallen kan dit na een traumatische afname leiden tot neusbloedingen, zeker bij mensen onder antico. Dus dan zeker te vermijden...

MAAR: Als je rustig de tijd neemt en voldoende uitleg geeft lukt het met de dikke tip ook. 

 • Andere WZCa: vooral oro-pharyngeale staalcollectie

Om aan het quotum testmateriaal te geraken zijn er swabs gemobiliseerd voor oro-pharyngeale staalcollectie.

Lees hier de procedure voor de afname van een staal met keel- of neuswisser. (nieuwe versie van 9 april 2020!)

In dit filmpje worden beide technieken gedemonstreerd.

Op dit moment hebben we nog 10% van ons afnamemateriaal voor naso-pharyngeale collectie en 90% voor oro-pharyngeale afname. De 10% naso-pharyngeale tests zijn ter beschikking voor bijvoorbeeld dementerenden of mensen waar participatie niet mogelijk is.

 • Het grote belang van een goede afnametechniek

De tests zijn zéér specifiek en ook zeer gevoelig. De zwakte in de keten is de afnametechniek, waardoor er soms vals negatieve resultaten ontstaan. Diep nasofarangeaal is zeer goed maar ook orofaryngeaal als over tonsil en farynx gestreken wordt.

Tests Zorg en Gezondheid: instructies

Als je aan het testen gaat met de testkits geleverd door Zorg en Gezondheid, ben je best goed voorbereid.

Lees hier de instructies, opgesteld door CRA Stefaan Van Baeveghem.

Testing van bewoners vanuit triagecentrum: rijdende arts en rol van CRA

 • Bewoners worden getest onder coördinatie van de CRA, die hiervoor al dan niet casussen aangereikt krijgt via de huisarts of de verpleging van het WZC. Het testresultaat zal naar de huisarts en de CRA worden gestuurd. De huisarts is verantwoordelijk voor de patiëntgerichte zaken ivm de testing, de CRA is verantwoordelijk voor de afdelingsgerichte zaken van de testresultaten.
 • We voorzien veen rijdende arts die ondersteuning kan bieden bij het afnemen  van stalen in de WZCa.

Zo meldt je een patiënt aan voor testing:

Stuur een mail naar triagecentrum@hvg.be voor 9u00 ’s morgens. Dit kan door de CRA gebeuren of door de verantwoordelijke van de zorginstelling (steeds na overleg met de CRA).

Hierin moeten volgende gegevens staan:

 • Naam WZC
 • Adres WZC
 • Naam CRA
 • Contactnummer CRA
 • Voor elke patiënt naam, voornaam, RR-nummer, afdelingsnaam en kamernummer
 • Specifieer indien nodig voor wie er een naso-pharyngeaal staal afgenomen moet worden
 • Nemen jullie de stalen zelf af (CRA, een arts, een verpleegster, …) of willen jullie dat de staalafname door onze mobiele COVID-equipe gebeurt?
 • Contactnummer van de persoon die de staalafname zal begeleiden

Als de testing gebeurt door onz mobiele COVID-equipe zullen zij de stalen meenemen naar het triagecentrum.

Voor zij die de testing zelf kunnen doen: de testkits kunnen worden geleverd aan het WZC door onze mobilie equipe, of zelf worden afgehaald in het triagecentrum. We voorzien een kleine handleiding over correct opmaken van een testformulier en het correct verpakken van de stalen.

Afgenomen stalen worden opgehaald aan het onthaal van het WZC door de ophaaldienst van labo CRI, te contacteren op het nummer 09/329.23.00.

Testen van zorgpersoneel: in het triagecentrum

 • De testing is beschikbaar voor alle zorgpersoneel dat getest dient te worden volgens de richtlijnen van Sciensano(criterium koorts is weggevallen!)
 • Zorgpersoneel wordt getest op doorverwijzing van de huisarts in het triagecentrum (nummer 09/341.45.05). Bespreek met uw patiënt de noodzaak om de CRA/zorginstelling in te lichten over het resultaat.
 • Patiënten die geen zorgmedewerker zijn, kan u niet doorsturen naar het triagecentrum voor testing! Indien zij opgenomen worden in een ziekenhuis, zullen zij daar getest worden. Uitzondering zijn de WZCa, uitgeloot door de overheid, waar alle personeelsleden en bewoners getest worden, en dakloze personen die verblijven in Gent.
 • Heeft u al een testing uitgevoerd, meld dan zeker aan de CRA wie getest is en wat het resultaat is!