Algemene Vergadering HVG 8 december 2021

Op woensdagavond 8 december 2021 vond, via digitale weg, de Algemene Vergadering van de HVG plaats. Bekijk hier de opname, een kort verslag en de gebruikte presentatie!

82 artsen woonden de presentatie live bij en nadien brachten in totaal 110 artsen hun stem uit om de begroting voor 2022 goed te keuren. Er waren onvoldoende vertegenwoordigde en aanwezige leden om de nieuwe statuten en het nieuwe interne reglement te kunnen goedkeuren. Een nieuwe AV wordt georganiseerd op woensdagavond 19 januari 2022. Dan kan de stemming doorgaan ook al is 2/3 van de leden niet vertegenwoordigd of aanwezig (cfr. bepaling in de huidige statuten).

Wil je de opname van de AV herbekijken? Dan kan dit hier