Acuut tekort aan ziekenhuisbedden

Op dit ogenblik is er een grotere bedbezetting in de ziekenhuizen dan verwacht. Een verdere stijging van het aantal opnames kan worden verwacht door - onder meer - een toenemend aantal gevallen van bovenste luchtweginfecties en griep. Er is de mogelijkheid dat alle ziekenhuizen bezet geraken. Bijgevolg dringt een meer veralgemeende aanpak zich op en wordt er een collectieve inspanning gevraagd. Voor u als huisarts is hierin ook een cruciale rol weggelegd.

U begrijpt ook dat een onvoldoende bezet beddenbestand handhaven - het jaar rond en enkel om een eventuele piekperiode op te vangen - een verspilling van middelen inhoudt wanneer andere en meer efficiënte mogelijkheden zich aandienen zoals een optimalisatie van de bedbezetting in de ziekenhuizen. De bedoeling is om tot een verdere optimale bedbezetting in het ziekenhuis te komen.

Aan de ziekenhuizen en collega’s werd reeds een collectieve inspanning gevraagd. Ook u als huisarts kunt hierin een belangrijke rol spelen. U kent best uw patiënten, hun thuissituatie met zelfzorg en mantelzorg, alsook de thuisverpleging.

U kunt afspreken met uw patiënten om niet-dringende behandelingen en niet-dringende onderzoeken wat uit te stellen tot de piek voorbij is. U kunt afspreken met de thuisverpleging en/of de familie of de patiënt ook eerder thuis kan worden verzorgd, desgevallend in een home of rust- en verzorgingstehuis.

Een opname tijdens een minder drukke periode is voor de patiënt aangenamer. Er is minder risico op ziekenhuisinfecties.

Desgevallend kan bij sommige onderzoeken (bv. bij eerste check up) of ingrepen - in samenspraak met de specialist - in een dag hospitalisatie worden voorzien.

Verwijzingen naar de spoedgevallen kunnen meer weloverwogen gebeuren.

De Federale Gezondheidsinspecteur van Oost- en West-Vlaanderen verzoekt u dan ook om deze maatregelen toe te passen.