Academisch onderzoek: Euthanasie en palliatieve sedatie

Wat is uw eerste ervaring als jonge huisarts met het uitvoeren van ofwel euthanasie, ofwel palliatieve sedatie? Vertel het deze onderzoekers!

In het kader van een academisch onderzoek zijn wij op zoek naar jonge huisartsen die op basis van een interview ons willen vertellen over hun eerste ervaring met het uitvoeren van ofwel euthanasie, ofwel palliatieve sedatie. 

Binnen ons onderzoek willen we echt de nadruk leggen op de ervaring en het perspectief van artsen. Tijdens deze interviews zal er gepeild worden naar volgende vragen: Hoe verliep uw eerste ervaring met euthanasie of palliatieve sedatie? Hoe hebt u de wettelijke procedures en zorgvuldigheidsvereisten toegepast? Hoe hebt u de communicatie ervaren? Wat was de emotionele impact op u? Welk advies geeft u aan jonge artsen of rechtstreeks naar de eventuele opleiding van de praktijken? Wat neemt u mee naar een volgende euthanasie of palliatieve sedatie? In de bijlagen vindt u een uitgebreide informatiebrief. 

Levenseindezorg toedienen leidt vaak tot stress, frustraties en psychologische problemen bij artsen. Verschillende bronnen zoals twijfels over wettelijke procedures en zorgvuldigheidscriteria, communicatie en de uitvoering van de praktijk zelf kunnen de oorzaak zijn hiervan. Dit onderzoek focust op de eerste ervaring omdat de eerste keer altijd net iets meer bijzonder is en logischerwijs leidt tot een grotere emotionele impact. Daarom willen wij graag deze onderwerpen exploreren aan de hand van diepte-interviews met jonge artsen om recall bias te beperken. 

Met uw deelname kan u als arts mee bijdragen tot gerichte resultaten, die kunnen leiden tot het optimaliseren van de ondersteuning en opleiding van jonge artsen bij het uitvoeren van deze levenseinde praktijken. 

Voorwaarden voor deelname aan de studie:

  • Ervaring met minimum één van de levenseinde praktijken 
  • Specialisatie huisartsgeneeskunde 
  • Nederlandse taal 
  • Maximaal 10 jaar praktijkervaring (exclusief stage) 
  • Beschikbaarheid: deelnemende artsen moeten kunnen deelnemen aan het interview gedurende +/- 90 minuten. 

 

We zouden de interviews willen afnemen in de periode van maart 2021 t.e.m. augustus 2021. 

 

Hebt u interesse om uw ervaringen te delen en zo bij te dragen tot een betere begeleiding van jonge artsen? Gelieve dan dit formulier in te vullen. Nadien zullen wij u contacteren voor een interview. 

Bij voorbaat dank om onze vraag te overwegen. 

Met vriendelijke groet, 

Marie Lorré, Raphael Herpelinck (1e master geneeskunde)