Aanbod psycho-educatie

Het PAKT inventariseert het aanbod psycho-educatie rond de thema’s angst, stress, depressie en slaapproblemen in de regio Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen. Het gaat om één of meerdere informatieve sessies rond bovenstaande thema’s voor patiënten en/of hun familieleden. Daarnaast heeft ook de Gezondheidsdienst van Gent een nieuw aanbod rond geestelijke gezondheid: Geestelijk Gezond Gent.

De Gezondheidsdienst van Gent en haar partners organiseerden op 26 oktober een officieel startmoment van het project ‘Blijf er niet mee zitten’. Met dit nieuwe initiatief wil de Gezondheidsdienst geestelijke gezondheid bespreekbaar maken en de weerbaarheid van Gentenaars vergroten.  Gentenaars en middenveldorganisaties zullen vanaf januari 2015 een beroep kunnen doen op een waaier aan infosessies en workshops die de Stad hen aanbiedt om de geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Vanaf eind oktober zullen huisartsen en andere hulpverleners ook via de website www.geestelijkgezondgent.be, patiënten en cliënten gericht kunnen doorsturen naar activiteiten ter bevordering van de geestelijke gezondheid.

1 op 3 Belgen kampt met psychisch onwelbevinden (Belgische Gezondheidsenquête, 2014). Wat Gent betreft, blijkt uit de ’Omgevingsanalyse Gezondheid Gent 2012’ dat geestelijke gezondheidsproblemen relatief vaak voorkomen in vergelijking met Vlaanderen en dat de gezondheid van personen in socio-economisch zwakkere buurten in Gent minder goed is. Daarbij komt dat er in Vlaanderen nog altijd een groot taboe rust op psychische problemen en dus ook op het bespreken ervan en het zoeken naar hulp, dit toonde ook de laatste Te Gek!? weer aan.

Gent ontwikkelde daarom in samenwerking met enkele partners (LogoGezond+, CGG Eclips, OCMW Gent, de Gentse wijkgezondheidscentra, de Integratiedienst en de Dienst Buurtwerk) een aanbod van psycho-educatieve sessies voor individuen, vrijwilligersverenigingen en (buurt)organisaties om  geestelijke gezondheid en psychische problemen op een positieve manier te bespreken en in beeld te brengen. De infosessies en workshops reiken de deelnemers ook handvaten aan voor wanneer het even wat minder gaat. Het aanbod is laagdrempelig en gevarieerd: van een sessie rond burn out tot een sessie over omgaan met verlies. 

Om de Gentenaar de weg te tonen naar dit preventieve aanbod, start Gent ook met een communicatiecampagne ‘Blijf er niet mee zitten’. Deze campagne, die ook op 26 oktober toegelicht werd, richt zich op een preventieve manier naar verschillende doelgroepen die veel voorkomende problematieken zoals heimwee, stress, depressieve gevoelens en verlies herkennen.

Het aanbod van het netwerk PAKT kan u vinden op www.pakt.be (psycho–educatie).