Aanbod KOAP - Kinderen van ouder(s) met een afhankelijkheidsproblematiek

In Vlaanderen groeit minstens 1 op 10 kinderen en jongeren op bij een ouder met een afhankelijkheidsproblematiek. Deze kinderen zijn kwetsbaar om zelf ook problemen te ontwikkelen.

Reeds ruim een jaar voorziet CGG Eclips voor hen een preventief aanbod. Het betreft een individueel consult gericht naar KOAP (kinderen van ouder(s) met een afhankelijkheidsproblematiek) van 12-18 jaar.

Het doel is om de veerkracht van deze jongeren te vergroten. Mogelijke gespreksthema's zijn: psycho-educatie, vragen en/of gevoelens van de jongeren, zelfzorg, vertrouwenspersonen, omgaan met moeilijke situaties,...

Dit kosteloos aanbod bestaat uit 5 sessies van telkens 1u per jongere maar kan, indien nodig, verlengd worden. Na afloop wordt het voorstel gedaan van een opvolgingsgesprek indien de jongere dit wenst. Belangrijk is dat ouder(s) niet op de hoogte hoeven zijn van de vraag van hun zoon/dochter.

Binnen uw dokterspraktijk komt u beslist ook wel in contact met deze KOAP-ers. Het is dan ook goed dat u op de hoogte blijft van ons aanbod. Indien gewenst, wordt het aanbod toegelicht in een individueel contact binnen de dokterspraktijk.

Bij doorverwijzing van een jongere of vragen omtrent het aanbod, aarzel niet om contact op te nemen:

Maryline Toch
m.toch@cggeclips.be
09 235 22 41
www.cggeclips.be