3 Gentse ziekenhuizen starten ambulante raadpleging psychologen

Om aan de nood aan psychologische begeleiding tegemoet te komen, hebben de drie algemene Gentse ziekenhuizen een ‘raadpleging psychologen’ gestart elk binnen de context van het eigen ziekenhuis. Dat gebeurde in overleg met de Huisartsenvereniging van Gent. Deze raadpleging ontstond vanuit een vermaatschappelijking van de psychologische zorg (artikel 107 van de ziekenhuiswet). Ze past binnen de nieuwste ontwikkelingen van de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij legt men onder andere het accent op een vroege interventie en op een toegankelijke en snelle psychologische zorg voor iedereen.

De ‘raadpleging psychologen’ richt zich op mensen met milde tot matige psychische klachten die iemand tijdelijk uit balans kunnen brengen. Denk maar aan depressieve klachten, angsten, lichamelijke klachten die verband houden met spanningen en stress,... De ‘raadpleging psychologen’ biedt een kortdurende en oplossingsgerichte behandeling van maximaal 5 sessies. De kostprijs (20 euro) van de sessies werd opzettelijk laag gehouden om de raadpleging toegankelijk te houden voor een zo breed mogelijk publiek.

De psychologen binnen de raadpleging werken enkel met patiënten doorverwezen door de huisarts. De doorverwijzingsprocedure verloopt op dezelfde wijze voor de drie ziekenhuizen. Huisartsen kunnen niet alleen patiënten verwijzen naar de raadpleging voor een korte psychologische begeleiding, maar ook wanneer een psychologisch advies gewenst is. Indien nodig kan, in overleg met de huisarts, een langer hulpverleningstraject voor een patiënt opgezet worden.

Onderzoek wees uit dat hoe sneller mensen met psychische problemen psychologische hulp krijgen, hoe groter de kans is dat de klachten met een ambulante aanpak kunnen verbeteren. Zo kan ook een opname in de toekomst  vermeden worden. Nederland heeft al langer ervaring met de samenwerking tussen psychologen en huisartsen in de eerste lijn. Onderzoek uit Nederland toonde aan dat een kortdurend en oplossingsgericht model effectief is bij milde tot matige psychische klachten. Conceptueel sluit het werkingsmodel van de ‘raadpleging psychologen’ aan bij de werking van een eerstelijnspsycholoog.

Uit cijfers blijkt dat bijna een kwart van de Vlamingen last heeft van psychische klachten die in enige of in ernstige mate voor kortere of langere tijd de kwaliteit van het leven beïnvloeden (bron: Rijnders Paul & Heene Els, Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn, 2010). Depressie is zo op weg om tegen 2020 de tweede belangrijkste ziektemaker te worden (bron: Syntheserapport Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg, dec. 2010). 

Folders voor huisartsen en voor patiënten kunnen aangevraagd worden bij onderstaande contactpersonen. In bijlage vindt u een infobrief voor de huisarts en een infobrief voor de patiënt.