19 oktober: huisartsen vragen aandacht voor goede verslaggeving

Net als vorig jaar roepen de Vlaamse huisartsenkringen 19 oktober uit tot de ‘Dag van het Verslag voor de Huisarts’. Ook in Gent doen we mee. Op ons verzoek richten de hoofdartsen in de Gentse ziekenhuizen zich tot hun collega’s-specialisten: “Plaats verslagen niet enkel op CoZo”. 

Het verslag voor de huisarts: cruciaal in onze gezondheidszorg 

De huisarts is de spilfiguur in de eerstelijnszorg voor de patiënt. De huisarts beheert immers het globaal medisch dossier (GMD) van zijn patiënten. Het overzicht bewaren over de gezondheidssituatie van een patiënt vraagt een dagelijks bijhouden van binnenkomende briefwisseling, labo-uitslagen en onderzoeken allerhande. 

De bevindingen van artsen-specialisten worden door de huisarts geïntegreerd in het elektronisch medisch dossier. Goede, tijdige en correct geadresseerde verslagen vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn zijn dus cruciaal binnen onze gezondheidszorg. 

Waarom deze actiedag? 

Namens de Gentse huisartsen drukken we onze dankbaarheid uit voor de verslagen die hen dagelijks goed en tijdig bereiken. We beseffen dat het opstellen van een goede ontslagbrief, met duidelijke conclusies en aanbevelingen, tijd vergt. Het is fantastisch dat specialisten daar zoveel zorg aan besteden. 

Maar er is nog ruimte voor verbetering in de communicatie. Het gebeurt nog steeds dat van belangrijke consultaties, waar bijvoorbeeld medicatie wordt gewijzigd of waar nieuwe bevindingen zijn, geen verslagen worden opgemaakt.  

Het komt ook nog te vaak voor dat verslagen enkel op een hub (zoals CoZo) zichtbaar zijn en niet rechtstreeks naar de huisarts worden gestuurd. De huisarts kan de verslagen dan wel raadplegen, maar hij/zij krijgt hier geen notificatie van en loopt dus achter de feiten aan. Wij vragen om de verslagen ook rechtstreeks naar de GMD-houdende en verwijzende arts te sturen.  

Brief van hoofdartsen naar artsen-specialisten 

Samen met drie naburige huisartsenkringen hebben we onze doelstellingen over verslaggeving nog eens op papier gezet in een brief aan de medische directies van de Gentse ziekenhuizen. Op 19 oktober zullen zij deze boodschap richten tot hun collega’s-specialisten: 

  1. Huisartsen willen een beknopt elektronisch verslag, minstens bij ontslag uit het ziekenhuis en bij elke raadpleging met wijzigingen in medicatie en/of behandelplan. 
  2. Huisartsen willen verslagen rechtstreeks naar de huisarts verstuurd worden. Hubs zoals CoZo zijn nuttig voor ontbrekende informatie. Maar ze mogen nooit als vervanging van rechtstreekse briefwisseling gezien worden. 

De actie is een initiatief van Huisartsenkring Zennevallei en geniet de steun van Domus Medica en de Orde der Artsen.